Diễn đàn của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 20
Trong tuần: 1321
Lượt truy cập: 1002493

TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX

TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM  ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐHĐB TỈNH PHÚ THỌ LẦN THỨ XIX

Lê Quang Đại – Chủ tịch Hội CCB tỉnh

       images_32

        Qua nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tôi thấy Tiểu Ban văn kiện đã chuẩn bị rất công phu, chu đáo, khoa học; đã đánh giá toàn diện, khách quan trúng, đúng và sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với chủ đề đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, sử dụng hiệu quả nguồn lực; xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững”. Chủ đề đã thể hiện rõ tính bao quát, các thành tố về “Đảng”, về “Nhân dân”, về mục tiêu phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025.

          Tôi xin tham gia một số lĩnh vực với các nội dung cụ thể dưới đây:

  1. Trên lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới:      

       images_33

       Tôi nhất trí cao với đánh giá trong nhiệm kỳ qua nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện. Trong đó đáng chú ý là tỉnh ta đã chuyển khá tốt sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt được những thành quả quan trọng, vượt xa mục tiêu Nghị quyết đại hội XVIII đề ra. Để đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực và kết quả trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng Nông thôn  mới; theo tôi, cùng với những nguyên nhân như Dự thảo báo cáo chính trị đã chỉ ra, cần nhấn  mạnh hơn nữa sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh về sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu liên tục, bền bỉ của các tầng lớp Nhân dân.

          Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, tôi nhất trí cao và đề nghị đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới, nâng cao và Nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng hiệu quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại cần bổ sung, nhấn mạnh giải pháp về tăng cường cơ giới hóa các khâu quy trình sản xuất nhằm thực hiện cơ khí hóa nông nghiệp lên một bước mới.

  1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

           images_34

Trong báo cáo chính trị đã nêu được những kết quả và thành tựu nổi bật của ngành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dự thảo cũng đã đánh giá đúng mức và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cơ bản mà lĩnh vực giáo dục cần khắc phục trong thời gian tới để sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển. Các chỉ tiêu đề ra sát với thực tiễn tình hình giáo dục tỉnh nhà và phù hợp với xu thế chung của cả nước. Trong đó đã nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học theo chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội  nhập quốc tế; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập trong các nhà trường, đáp ứng cuộc cách mạng 4.0 trong ngành giáo dục...

          Để thực hiện thành công những nhiệm vụ giải pháp trên lĩnh vực giáo dục, trong giai đoạn tới cần có sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan; sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của ngành giáo dục và sự quan tâm ủng hộ của cả xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng trên lĩnh vực giáo dục tỉnh nhà sẽ có nhiều bước phát triển mới.

  1. Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch:

          ti_xung_9

       Với chủ trương chung của tỉnh tập trung xây dựng phát triển các khu, cụm công nghiệp, kinh tế, tăng cường thu hút đầu tư các dự án lớn, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu uy tín, năng lực thực sự về tài chính, công nghệ, thị trường. Trong đó có các dự án xây dựng Khu đô thi – Du lịch, sẽ mang lại cơ hội cho du lịch tỉnh nhà phát triển.

          Từ trước đến nay, du lịch Phú Thọ chủ yếu mới chỉ khai thác ở góc độ gắn Lễ hội, di tích, làng nghề...mà rất thiếu các loại hình du lịch vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, đặc biệt là nghỉ dưỡng cao cấp, hướng tới đối tượng du khách trong nước hoặc du khách nước ngoài có thu nhập và mức sống cao. Việc thu hút đầu tư các Khu đô thị - Du  lịch – Nghỉ dưỡng hiện đại, cùng với việc ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Phú Thọ với các tỉnh trong khu vực sẽ tạo cơ hội cho du lịch tỉnh kết nối được với các Tour, tuyến du lịch của các tỉnh lân cận, giúp tăng lượng khách du lịch và doanh thu du lịch.

          Bên cạnh đó đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, Dự thảo báo cáo cũng chỉ rõ: “bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, cách mạng; tăng cường đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch”. Đó là quản điểm rất đúng đắn, bởi vì kho tàng di sản văn hóa truyền thống, cách mạng phong phú là tiềm năng của tình từ trước đến nay. Hi vọng nhiệm kỳ tới, nhiều di tích sẽ được tiếp tục tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị, vừa củng cố thêm bản sắc văn  hóa đặc trưng của tỉnh, vừa góp phần tăng nguồn thu cho du lịch ngành kinh tế non trẻ nhưng hứa hẹn đầy tiềm năng, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của quê hương đất Tổ.

  1. Về nâng cao chất lượng sức khỏe Nhân dân:

         images_5

       * Chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác dân số kế hoạch hóa gia đình là những nội dung chính về y tế. Báo cáo chính trị đã chỉ rõ những thành tựu của ngành, hệ thống y tế được sắp xếp kiện toàn tổ chức và tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến được nâng lên, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai.

          Cùng với đó báo cáo đưa ra các chỉ tiêu là:

          * Nhiệm kỳ tới đạt 15 bác sỹ/ 1 vạn dân; đạt 50 giường bệnh/ 1 vạn dân. Hiện nay đã đạt 14 bác sỹ và 47 giường/ 1 vạn dân.

          Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm về chất lượng vì: Theo Quyết định 2992 ngày 17/7/2015 của Bộ y tế về phê chuẩn kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong hệ thống tổ chức khám chữa bệnh giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ Bác sỹ là 8/ 1 vạn dân, giường bệnh là 26,5/1 vạn dân. Như vậy tỉnh ta đã vượt xa theo tiêu chí của trên.

          Song về chất lượng quy định rất rõ đó là:

          + Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh: Có trên 50 % tổng bác sỹ có trình độ chuyên khoa cấp I trở lên, 20% có trình độ chuyên khoa cấp II trở lên.

          + Bệnh viện cấp huyện: Có ít nhất 5 bác sỹ chuyên khoa cấp I thuộc chuyên ngành chủ yếu là (Nội – ngoại – Sản – Nhi – Truyền nhiễm).

          + Trạm y tế cấp xã có bác sỹ (90%); 95%, có hộ sinh hoặc y tế sản nhi.

          + Về lãnh đạo bệnh viện phải được đào tạo và cấp chứng chỉ về ngành quản lý bệnh viện đạt 90%.

          Như vậy chúng ta cần quan tâm đến chất lượng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân và người bệnh.

          Về tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 93% trở lên (nay chúng ta đã đạt 93%). Đề nghị xem lại chỉ tiêu này?

          + Về bảo hiểm y tế: Hiện nay Bảo hiểm y tế đang giao quỹ cho các bệnh viện và như vậy thì sẽ hạn chế sự phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

          Đề nghị Tỉnh xem có giải pháp hỗ trợ về cơ chế để thông thoáng, bác sỹ có khả năng phát huy hết trình độ của mình.

          + Về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: Bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện tích cực, giữ vững mức sinh sản thay thế, chất lượng dân số từng bước được nâng lên.

          Về giải pháp: phải thực hiện tốt chính sách pháp luật về dân số, ban hành toàn bộ nội dung quản lý, quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân cư và nâng cao chất lượng dân số; trong đó thực hiện nội dung về cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh đến năm 2025.

  1. Đối với công tác xây dựng Đảng.         

     images_3

           Về năng lực trình độ thực hiện Nghị quyết Đảng.

          Nhiệm kỳ vừa qua có ưu điểm là tích cực đầu tư xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhưng có nơi chưa thật chú ý đến công tác tổ chức và kiểm tra, thực hiện Nghị quyết Đảng, nên đưa Nghị quyết chưa nhanh chóng đi vào cuộc sống. Có cấp ủy còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tổ chức các phong trào ở địa phương, cơ quan; đảng viên vẫn còn biểu hiện nói nhiều, làm chưa nhiều; thích đứng ngoài phê phán; nói và làm chưa căn cứ vào Nghị quyết; nhưng các cấp ủy chưa có biện pháp kiên quyết khắc phục. Cấp ủy chưa thực sự đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy ý thức trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng nghị quyết. Do đó nội dung chất lượng sinh hoạt đảng còn nghèo.

          Về chỉ tiêu chủ yếu:

          + Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt trên 80% (đến nay hàng năm tỉnh đã đạt 90,08% (Vì lý do ? )

          Bởi theo tôi đây là mục tiêu phù hợp với xu thế hiện nay, thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng về đảng viên.

  1. Về phần nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội.

         ti_xung_4

       Tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp mà Dự thảo báo cáo đã đề cập cho nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên phần nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chỉ đạo điều hành. Theo tôi cần nhấn mạnh thêm bản chất “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Do đó cần bổ sung nội dung triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Kết hợp tốt việc thực hiện dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; bổ sung các giải pháp cơ bản khả thi trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tôi rất tâm đắc với 6 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh  mà tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới, điều đó thể hiện tính chiến lược, sát thực tế, nếu thực hiện có hiệu quả sẽ góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, Dự thảo báo cáo nên bổ sung: MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực hiện song hành đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động với tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đồng thời, bổ sung một số giải pháp nhằm xây dựng cơ chế MTTQ, các đoàn thể tham gia xây dựng và quản lý Nhà nước; đặc biệt là tham gia vào Dự thảo hoạch định hoặc các quy định của tỉnh liên quan đến đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Đó chính là căn cứ để MTTQ , các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sau ban hành./.

     Tháng 6 năm 2020

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Trịnh Văn Quang

Mẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bước

 

CHU KIM LINH. 0962299221

Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...

 

Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú Thọ

Bác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhé

 

Linh PCT Hội CCB Phú Thọ

Bác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếm

 

Nguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392

Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t...

 

Vũ Nhật Tân

Cám ơn anh kiều gia Tuấn và lãnh đạo CCB Tỉnh Phú thọ

 
Xem toàn bộ
Công ty TNHH Đất Việt PROLAB

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ

                    Phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
                   Tel/fax: 02103 847 644 - Email: ccbphutho@gmail.com; tên miền hoiccbphutho.com
                    Chịu trách nhiệm xuất bản: Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠI - Chủ tịch Hội
                   Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá HẠ BÁ LINH - Phó Chủ tịch Hội