Diễn đàn của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

Đang truy cập: 7
Trong ngày: 6
Trong tuần: 1413
Lượt truy cập: 1211826

Hội CCB huyện Thanh Thuỷ tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019 - 2024, làm điểm tại xã Tân Phươngạn 2019 - 2024 làm điểm tại xã Tân Phương"

Hội CCB huyện Thanh Thuỷ tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu"  giai đoạn 2019-2024, làm điểm tại xã Tân Phương. 

Sáng ngày 22/2, Thường trực hội CCB huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Hội CCB xã Tân Phương tổ chức tổng kết Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 làm điểm để rút kinh nghim chỉ đạo trong huyện. Về dự có Lãnh đạo Hội CCB tỉnh, huyện, các cùng đại biểu hội viên CCB tiêu biểu trên địa bàn xã.

Qua 5 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội đã tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện toàn diện, chất lượng, hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua của Hội gắn với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Điểm nổi bật trong phong trào là Hội luôn giữ vững và phát huy cao bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng tin cậy, gương mẫu trong các hoạt động của địa phương. Tích cực, chủ động trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, củng cố chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng tổ chức Hội thường xuyên vững mạnh toàn diện. Với 8 chi Hội, 332 hội viên, Hội đã khai thác vay vốn cho hội viên thoát nghèo, phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 8 tỷ đồng. Hiện tại, Hội CCB xã không còn hộ nghèo; hộ cận nghèo giảm còn 1,9%; 98% gia đình hội viên có thẻ BHYT; 100% gia đình hội viên tham gia dịch vụ thu gom, xử lý rác thải…theo mô hình “Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường ở khu dân cư”; 100% gia đình hội viên tham gia tích tụ, dồn đổi ruộng đất; hội viên đã hiến gần 1.000 m2 đất để làm đường giao thông, các công trình dân sinh… Xếp loại hàng năm, có trên 98% gia đình hội viên, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97,5% gia đình hội viên đạt gia đình văn hoá. Công tác thăm hỏi, tặng quà được quan tâm và được xác định là công tác thường xuyên, trọng tâm của Hội và là điểm sáng trong phòng chống dịch Covid 19…

Với những kết quả đạt được, Hội CCB xã Tân Phương được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm hoàn thành xuất sắc, được huyện Hội, tỉnh Hội, Trung ương Hội tặng nhiều bằng, giấy khen…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tần, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã biểu dương những thành tích Hội CCB xã đã đạt được;  chỉ ra một số tồn tại hạn chế; đồng thời yêu cầu Hội CCB xã cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; thường xuyên nắm chắc và gương mẫu tham gia thực hiện nhiệm vụ của địa phương, kịp thời tham đề xuất, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền ý kiến của CCB, của Nhân dân những vấn đề bất cập, bức xúc hoặc mới phát sinh để kịp thời giải quyết góp phần giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở. Tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động của địa phương và của Hội một cách hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Cổ vũ, động viên hội viên tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp, coi trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác nhân đạo từ thiện trở thành một phong trào hành động sâu rộng trong Hội CCB xã. Bằng sự tâm huyết và từng chải của mình, các đồng chí Cựu chiến binh  tiếp tục làm tốt việc giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng Hội CCB vững mạnh cả về chính trị và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới; giai đoạn 2024-2029, Hội CCB xã Tân Phương phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, quán triệt, học tập, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Trong tổng kết, có 02 tập thể, 15 cá nhân được huyện Hội, UBND xã khen thưởng và có các tập thể, cá nhân được đề nghị cấp trên khen thưởng.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện đã tặng hoa chúc mừng.

Rút kinh nghiệm tổ chức tổng kết, đồng chí Hạ Bá Linh – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh ghi nhận và biểu dương Thường trực Hội CCB huyện và Thường vụ Hội CCB xã Tân Phương đã bám sát chủ trương, kế hoạch tổ chức Đại hội của Hội cấp trên và cấp uỷ các cấp; sự tạo điều kiện của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các công tác chuẩn bị, tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị tổng kết làm điểm cho các tổ chức Hội cơ sở trong huyện. Sự hiện diện của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND và đầy đủ đại diện các ban, ngành, tổ chức của xã không những là trách nhiệm mà chính còn là sự quan tâm, tin tưởng, ghi nhận đối với hoạt động của Hội CCB và lực lượng CCB của xã. Thành công của Đại hội là đáng trân trọng và cần được nhân rộng, lan toả.

Tuy nhiên, để các đơn vị khác tổ chức thành công một cách chuẩn chỉ hơn, cần  khắc phục, điều chỉnh một số điểm sau:

1 - Trên cơ sở chương trình tổng kết, phải xây dựng kịch bản rõ, gọn và không thoát ly kịch bản khi điều hành hội nghị. 

2. Báo cáo tổng kết: Độ dài khoảng 8 – 10 trang giấy A4; thời lượng đọc khoảng 25 đến 30 phút. Bố cục theo đề cương; gọn, rõ, đi thẳng vào nội dung trình bày mà không cần lời dẫn. Sau đánh giá mỗi nội dung thi đua cần phải phải nêu gương và biểu dương điển hình tiên tiến (gương tốt, việc tốt, mô hình tiêu biểu…) để tạo hiệu ứng phấn khởi và khí thế trong hội nghị. Các chỉ tiêu thi đua cần bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2027 và chỉ tiêu từng năm để xác định; tránh đóng khung, cứng nhắc gây khó cho việc triển khai thực hiện khi có điều chỉnh. Phần cuối của báo cáo, nên có lời kêu gọi, hiệu triệu thi đua thay cho lời kết. Người đọc báo cáo phải được lựa chọn phù hợp, có tố chất trình bày và phải đọc trước nhiều lần để không vấp, nhá từ… làm mất cảm hứng người nghe.

3. Báo cáo tham luận: Chọ khoảng 3 báo cáo đại diện cho tập thể, cá nhân. Thời lượng trình bày không quá 10 phút/1 báo cáo. Nội dung nghiêng nhiều về báo cáo thành tích; văn ngữ không gò bó, kể lể mà nên “tô hồng, phóng khoáng” một chút; làm nổi bật kết quả, thành tích đạt được để tạo động lực cổ vũ, không khí vui tươi, sôi nổi cho hội nghị.

4. Phần khen thưởng phải được hướng dẫn cụ thể trước để khi trao thưởng không gây lộn xộn, nhầm lẫn làm mất tính trang trọng trong trao, nhận. Nên, sau khi đọc xong quyết định khen thưởng, thì mời người trao thưởng lên vị trí trang trọng để trao thưởng; tiếp đó mới đọc danh sách và mời người được khen thưởng lên nhận thưởng; sau khi làm thủ tục trao nhận thưởng, người được thưởng về vị trí xếp hành theo thứ tự quy định; lần lượt cho đến hết danh sách; sau cùng người trao thưởng về vị trí trang trọng cùng người được khen thưởng để hội nghị chúc mừng, hoan nghênh.

5. Nên có mảng ảnh kết quả thi đua trưng bày và băng rôn cổ động bên ngoài hội trường để tạo không khí, màu sắc cổ vũ hội nghị./.

 Ban Biên tập Hội CCB tỉnh

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đoàn Viết Tiên số điện thoại 0385597113

tôi muốn xem toàn bộ văn bản về thu nộp quản lý và sử dụng hội phí Cựu Chiến binh Việt nam

 

Trịnh Văn Quang

Mẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bước

 

CHU KIM LINH. 0962299221

Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...

 

Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú Thọ

Bác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhé

 

Linh PCT Hội CCB Phú Thọ

Bác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếm

 

Nguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392

Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t...

 
Xem toàn bộ
Công ty TNHH Đất Việt PROLAB

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ

                    Phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
                   Tel/fax: 02103 847 644 - Email: ccbphutho@gmail.com; tên miền hoiccbphutho.com
                    Chịu trách nhiệm xuất bản: Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠI - Chủ tịch Hội
                   Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá HẠ BÁ LINH - Phó Chủ tịch Hội