Diễn đàn của Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

Đang truy cập: 8
Trong ngày: 802
Trong tuần: 1415
Lượt truy cập: 1211784

Đảng đoàn, BCH Hội CCB tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

ĐẢNG ĐOÀN, THƯỜNG TRỰC HỘI CCB TỈNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT 20
NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09-NQ/TW (KHÓA IX) CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới"

       Ngày 11/10/2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

       Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường,   nguyên UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ QP - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Phùng Khánh Tài - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh và gần 300 đại biểu là UVBCH, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội CCB các xã, phường, thị trấn và Khối 487.

zalo_11

Các đại biểu về dự hội nghị

       Hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy các cấp, sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ của Nhân dân cùng với sự cố gắng, nỗ lực và với bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh, khen thưởng ở các cấp. Vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh được khẳng định; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp qua các nhiệm kỳ. Hiện nay Hội có 116.165 hội viên, sinh hoạt tại 322 Hội cơ sở với 2.370 chi Hội. Tỷ lệ Hội cơ sở vững mạnh hành năm đạt từ 96% - 98%, hội viên gương mẫu đạt 98%, gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa hóa” trên 97%. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác vay vốn 15 chương trình với số dư trên 1.335 tỷ đồng; vốn vay Quỹ quốc gia việc làm (TW Hội) 20 dự án với số dư 817 triệu đồng. Xây dựng quỹ hội đạt trên 83,9 tỷ đồng luân phiên cho hội viên vay phát triến kinh tế gia đình và một phần hỗ trợ hội viên khi có khó khăn đột xuất. Hội đã tích cực, gương mẫu tham gia công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đã hiến trên 688.000 m2 đất cho các công trình dân sinh; vận động được hàng nghìn tỷ đồng ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Sửa chữa và xóa được 1.472 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và người có công trên địa bàn. Đến nay, toàn Hội có 232 doanh nghiệp do CCB làm chủ, 45 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác xã, 330 trang trại, 2.484 gia trại hoạt động trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và 3.294 hộ sản xuất, kinh doanh. Hoạt động của các mô hình này đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng ngàn hội viên và con em hội viên, cũng như góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.      

2b7db30c9e52fd97ebff0e71436f942d

Đ/c Thượng tướng Bế Xuân Trường - Nguyên UVBCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCBVN phát biểu chỉ đạo định hướng hoạt động với hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những thành tích, nỗ lực của các cấp Hội CCB tỉnh Phú Thọ đạt được. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Hội CCB tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai cách mạng đoạn mới. Tăng cường chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, hội viên nắm vững và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

0486ff1f809888ec2a464d2faaa31a73

Đ/c Phùng Khánh Tại Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

       Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài đã phát biểu chỉ đạo và đề nghị: Hội CCB các cấp trong tỉnh cần tập trung quán triệt sâu rộng 4 quan điểm, 5 nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện của các cấp ủy Đảng, của Hội CCB được thể hiện trong Nghị quyết, gắn với các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến toàn thể hội viên để thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2025”... Đồng thời, gương mẫu, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động của địa phương, nhất là tập trung vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; động viên, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường phát huy dân chủ, tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước. Đồng chí yêu cầu các cấp uỷ Đảng tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB, xem xét và có chủ trương giải quyết thấu đáo các kiến, đề nghị của Hội; các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp, đồng hành để phát huy sức mạnh tinh thần, bản lĩnh và tiềm năng trí tuệ to lớn của lực lượng CCB trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng xây dựng quê hương Đất Tổ phồn vinh, văn minh, ngày càng phát triển.

c2960568f7dae266afc0edaa0e442a70

Đ/c Thiếu tướng Lê Quang Đại - UVTV BCHTWW Hội CCBVN - Chủ tịch Hội CCB tỉnh trao ken thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NGhị quyết 09 của Bộ Chính trị

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh đã khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”./.

BBT- Hội CCB tỉnh

                                        

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Đoàn Viết Tiên số điện thoại 0385597113

tôi muốn xem toàn bộ văn bản về thu nộp quản lý và sử dụng hội phí Cựu Chiến binh Việt nam

 

Trịnh Văn Quang

Mẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bước

 

CHU KIM LINH. 0962299221

Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...

 

Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú Thọ

Bác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhé

 

Linh PCT Hội CCB Phú Thọ

Bác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếm

 

Nguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392

Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t...

 
Xem toàn bộ
Công ty TNHH Đất Việt PROLAB

Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ Google
Từ Bạn Bè
Nguồn Khác

 BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ

                    Phố Tân Việt, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
                   Tel/fax: 02103 847 644 - Email: ccbphutho@gmail.com; tên miền hoiccbphutho.com
                    Chịu trách nhiệm xuất bản: Thiếu tướng LÊ QUANG ĐẠI - Chủ tịch Hội
                   Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá HẠ BÁ LINH - Phó Chủ tịch Hội